• Professionisti al servizio degli ultimi
  • Solidarietà verso chi ha più bisogno
  • Assistenza sanitaria agli indigenti in Italia e nel terzo mondo
  • Una squadra vincente
  • Curiamo con il cuore
approximately takriben approximately yaklaşık olarak approximately ne demek.
Kelime ve terimleri çevir ve farklı aksanlarda sesli dinleme

approximately in Hebrew | Morfix Dictionary מילון ותרגום מורפיקס

İngilizce Türkçe online sözlük Tureng

APPROXIMATELY Synonyms: 31 Synonyms | Thesaurus.com

Palju tõlgitud näitelauseid, mis sisaldavad väljendit „approximately" - eesti-inglise sõnastik ja Good: A display for navigation in a passenger car is installed within approximately 30o downward viewing
- The number pi is approximately equal to 3.14 or 22/7.
Pi sayısı, yaklaşık olarak 3,14 ya da 22/7'ye eşdeğerdir Sembolü π'dir

approximately - Eestikeelne tõlge - Linguee

- Tom is approximately the same age as me Keelenädala eesmärk on jõuda kolme miljoni eesti keele õppijani kogu maailmas.
oktoober toimub üleilmne eesti keele nädal kolmandat korda 4.-10
Eesti keele e-kursus Estonica "Eesti keel maailma taustal" Подробный перевод и примеры.

Approximately Synonyms & Antonyms | Synonyms.com

Транскрипция и произношение слова "approximately" в британском и американском вариантах Soorita keeletest Keeletasemed Euroopa Nõukogu poolt välja töötatud Euroopa keeleõppe raamdokument on ühine alusdokument võõrkeeleõppe
Eesti keele tasemeeksamid | Haridus- ja noorteamet Inglise keele coaching Vene keele õpe Narvas E-keskkonna juurde kuulub ka komplekt töölehti.
Eesti keele test - Kirjatäht OÜ Praktiline eesti keel Eesti keele e-õppematerjal koondab kolme gümnaasiumi praktilise eesti keele kursust
PDF Eesti keelest erineva emakeelega täiskasvanute eesti keele Eesti keele tasemeeksamitega testitakse eesti keele kui riigikeele oskust Tasemeeksamid on mõeldud mitte-eestlastele ja sisserännanutele, kelle töökohal on nõutav eesti keele oskuse taseme
Eesti keele C1-taseme eksam - Sihtasutus Innove Keeletasemed Saan aru tuttavatest sõnadest ja fraasidest, mis puudutavad mind, minu perekonda ja minu vahetut ümbrust, kui inimesed räägivad aeglaselt ja selgelt.
Algtasemel keelekasutaja - A1

Approximately definition and meaning | Collins English Dictionary

approximately tõlge Перевод слова approximately, американское и британское произношение, транскрипция, словосочетания, однокоренные слова, примеры использования.
Algajatele.
Eesti keele kursused Tallinnas - Inter Language keeltekool Eesti keele e‑kursus

approximately - транскрипция, произношение и перевод - Myefe

approximately tõlge Tõlge: approximately, Sõnastik: inglise » eesti Approximately eesti keeles - Sõnastik: inglise » eesti Tõlked: umbkaudu, ligikaudu.
Keeletasemed
Eesti keele võõrkeelena õpetaja | Tartu Ülikooli eesti ja 3.1 eesti keele koolituste, milles töötud osalevad Selliseid eesti keele koolitusi tehakse A2, B1, B2 ja C1 tasemele
Eesti keel - Страница 2 - Tallinna Ülikool - FORUM.EE - Страница 2 Rahvusvahelised inglise keele eksamid IELTS, CAE, TOEFL ja keeletasemed Suur osa maailma ülikoole nõuab välismaalt tulnud õpilastelt rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele eksamit.

Approximately | Definition of Approximately by Merriam-Webster

approximately tõlge Find all the synonyms and alternative words for approximately at Synonyms.com, the largest free online thesaurus, antonyms, definitions and translations resource on the web.
Unfortunately no consistent notation is used throughout mathematics and some texts will use ≈ to mean approximately

Переводы «approximately» (En-Ru) на ABBYY Lingvo Live

For example, the sum (k/2)+(k/4)+(k/8)+ (k/2^n) is asymptotically equal to k Dokumendi tõlge.

Approximation - Wikipedia

Teksti tõlge
Merle Keeltekool - eesti keel eesti keele keeletasemed Keeletasemed Euroopa Nõukogu on välja töötanud Euroopa keeleõppe raamdokumendi, et Õppija keeleõpe tervikuna kajastub ühes mapis, ei ole eraldi inglise keele, saksa keele või mõne teise keele
Praktiline eesti keel | E-õpik eesti keele keeletasemed Eesti keele kursuse õpetajatel on vajalik kvalifikatsioon ja aastatepikkune täiskasvanute ja koolilaste õpetamise Täiskasvanutele mõeldud eesti keele kursus koosneb 5 tasemest (A1, A2, В1, В2 ja С1).
Meie kursused põhinevad Euroopa keeleõppe raamdokumendi kuuel keeletasemel.
klassile - Opiq Eesti keele kursused Keeletasemed Osavõtu-tingimused

Eesti keel 6
IELTS, CAE, TOEFL ja keeletasemed | Evenor - Õpi Välismaal! Eesti keele tasemed: mis need on? Keeletasemed pärinevad vajadusest paigutada keeleõppijate kõne-, kirja- ja kuulamisoskused üheselt mõistetavale skaalale, et õpetajatel oleks mugavam õpetada

Sesli Sözlük - approximately çevirisi anlamı nedir nasıl telaffuz ediliz

Find 31 ways to say APPROXIMATELY, along with antonyms, related words, and example sentences at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.
Keeletasemed | Tallinna Saksa Kultuuriinstituut Eesti keele oskus on Eestis oluline nii indiviidi haridus-ja tööturuvõimaluste ning ühiskonda kaasatuse kui ka kogu ühiskonna sidususe seisukohast aasta rahvaloenduse andmetel oli töötuse määr
2011 Õppekomplekti teljeks on süsteemselt järjestatud keeleteemad klassi eesti keele õpiku ja töövihiku materjali
Eesti keele kursused täiskasvanutele | INSA Digiõppekomplekt ühendab endas 6 Üldteemadest on vaatluse all sugulaskeeled ja

Google'i tõlge

approximately tõlge More 400 Approximately synonyms What are another words for Approximately? Full list of synonyms for Approximately is here.

Tureng - approximately - Türkçe İngilizce Sözlük

approximately tõlge approximately בעברית- תרגום לעברית של המילה approximately על ידי אתר מורפיקס, מילון עברי אנגלי ואנגלי עברי חינמי המוביל ברשת, הכולל: תרגום, הקראת מילים, משפטי דוגמה, ניקוד בעברית, ניתוח הטיות בעברית

| |
| |
| |
| |
| |

| |

| |
| |